Zarząd Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela wraz z biblioteką zapraszają uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu świdnickiego do udziału w konkursie oratorskim „Idącym w przyszłość”. Znamy już wyniki.

Wydarzenie poświęcone jest pamięci Prymasa Tysiąclecia oraz bł. Stanisława Starowieyskiego, ofiary męczeństwa obozu Dachau, w 80 rocznicę jego śmierci. Celem jest popularyzowanie działalności społecznej i nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Stanisława Starowieyskiego, zachęcanie młodzieży do zgłębiania najnowszej historii Polski, a także propagowanie postawy patriotyzmu., jak również szerzenie kultury słowa i uwrażliwianie na piękno ojczystego języka.
Forma konkursu jest uzależniona od sytuacji epidemicznej i obowiązujących obostrzeń. Przed konkursem uczestnicy zostaną powiadomieni, czy wybrany tekst zaprezentują osobiście, czy online.

Wyniki konkursu

Organizowany przy bibliotece Konkurs Oratorski „Idącym w przyszłość” został rozstrzygnięty.


Pomysłodawczynią i realizatorką konkursu jest pani Irena Okoń reprezentującą Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Przy organizacji konkursu wsparcie zapewnili wspomniany Oddział Akcji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie, Miejski Ośrodek Kultury.


Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno i kulturę języka polskiego, rozwijanie zainteresowań młodzieży najnowszą historią Polski i jej kluczowych postaci. Ważnym aspektem było przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.


12 kwietnia w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie online jurorów konkursu, którzy ocenili dobór tekstów i ich interpretację, poprawność mówienia oraz ogólne wrażenie artystyczne.


Decyzją jurorów wyróżnienia otrzymują:


I. miejsce (ex aequo)

 • Antola Sadło, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • Stanisław Jankowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

 

II. miejsce


 • Dorota Gutowska, ZS Nr 1. Internat PCEZ w Świdniku

III. miejsce (ex aequo)

 • Julia Piekaruś, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • Marta Voitovych, Internat PCEZ w Świdniku

Wyróżnienia otrzymują:

 • Jakub Bobiński, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
 • Natalia Kusy, SP7 im. Armii Krajowej w Świdniku
 • Jakub Machnikowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
 • Adrian Piotrowski, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku

Jurorzy

 • Barbara Oratowska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie
 • Dorota Kubacka, historyk sztuki, kurator wystaw MNwL
 • ks. Wojciech Zasada, kapelan szpitalny SPZOZ w Świdniku
 • Ewa Jaśkowiak, Kierownik MOK Świdnik

Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i przygotowanie wystąpień. Dziękujemy jurorom za wsparcie konkursu.
Impreza odbyła się przy współudziale Gminy Miejskiej Świdnik, Powiatu Świdnickiego, I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, a także Internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.

Koncert Laureatów oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej Gali w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowanej na dzień  13 czerwca 2021 r. o godz. 18.plakat konkursu Idącym w przyszłość

Regulamin


I. ORGANIZATOR
Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku


II. WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
• Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
• Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie
• Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.


III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
• Gmina Miejska Świdnik
• Powiat Świdnicki w Świdniku
• Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Świdniku
• Liceum Ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego w Świdniku
• Internat Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej


IV. PATRONAT HONOROWY
Wojewoda Lubelski, Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik.


V. PATRONAT MEDIALNY
„Głos Świdnika”, „Nasz Świdnik”, portal „Świdnik Wysokich Lotów”


VI. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu świdnickiego.
2. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub)
3. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja tekstów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

VII. Cele konkursu:
 szerzenie kultury słowa i uwrażliwienie na piękno ojczystego języka;
 rozwijanie zainteresowań młodzieży najnowszą historią Polski;
 popularyzowanie działalności społecznej i nauczania wielkiego męża stanu – Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bł. Stanisława Starowieyskiego;
 propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i życia bez przemocy;
 przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym;
- odkrywanie i promowanie młodych talentów.


VIII. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest doręczenie karty zgłoszenia oraz dołączonego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
2. Obowiązkiem uczestnika konkursu jest przygotowanie do prezentacji (przeczytania) jednego fragmentu z przemówień Kardynała St. Wyszyńskiego zawartych w publikacji „Idącym w Przyszłość” oraz listu lub fragmentu z „Notatki do i z rozmyślań” Bł. Stanisława Starowieyskiego.
Link umożliwiający dostęp do w/w publikacji będzie dostępny w mediach społecznościowych M-PBP, MOK i na stronie internetowej Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.
3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
4. Kartę zgłoszenia należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 31 marca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) w Miejsko–Powiatowej Bibliotece Publicznej im. A. Kamieńskiej
w Świdniku, ul. Niepodległości 13 w Świdniku.
W razie przesyłki listowej na kopercie należy dopisać: „Oddział dla Dzieci”.
5. Przesłuchania konkursowe oraz ogłoszenie zwycięzców odbędą się w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 11 w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku przy al. Lotników Polskich 24.
6. W przypadku gdy sytuacja epidemiczna i regulacje sanitarne nie pozwolą na przeprowadzenie przesłuchań osobistych we wskazanym terminie, uczestnicy zostaną poproszeni o udostępnienie nagrań wystąpienia w formie filmu. Warunkiem dopuszczenia nagrania do konkursu jest udostępnienie ich w jednym z popularnych formatów – MP4, MPEG-4, AVI lub MOV. Linki do udostępnionych nagrań należy przesłać na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 kwietnia 2021 roku.
O zmianie sposobu przeprowadzenia konkursu każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie i wiadomością e-mail najpóźniej 2 kwietnia 2021 roku.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 13 kwietnia 2021 roku na stronie Organizatora i Współorganizatorów.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a osoby przygotowujące uczestników - pisemne podziękowania.
3. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Oddział AK przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku – Irena Okoń 603 787 676
 • Oddział dla Dzieci M-PBP w Świdniku – 506 024 857


Kartę zgłoszenia oraz materiały są do pobrania poniżej:

 

 

 

Karta zgłoszenia:

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka: