Sobotni wieczór będzie promocją najnowszego tomu wierszy p. Marka , wydanych przez lubelskie wydawnictwo Test, mieszkającego i działającego aktywnie na niwie kultury w Raciborzu. Tu, wydaje znakomity "Almanach prowincjonalny". Współpracuje też z naszą biblioteką, będąc członkiem społecznej rady programowej przy bibliotece.

Popołudnie z poezją Marka Rapnickiego

Autor o sobie:
"Nazywam się Marek Rapnicki. Jestem raciborzaninem od 36 lat, przyjechałem tu z daleka, z Lublina, gdzie się urodziłem, wychowałem i studiowałem. Z pierwszego wykształcenia jestem archeologiem, przyjechałem tu do muzeum. Pamiątka jaka pozostała po mnie to wystawa sztuki egipskiej "W krainie Ozyrysa" z mumią, która można do dziś oglądać. Po 5 latach jednak zmieniłem zawód, zostałem dyrektorem Raciborskiego wtedy Domu Kultury, dlatego, że zawsze interesowałem się sztuką: malarstwem, muzyką, rzeźbą. Już jak dyrektor zrobiłem studia podyplomowe z dziedziny kulturalno-oświatowej. Tak się złożyło, że jedyne miejsca mojej pracy – muzeum i Raciborski Dom Kultury – są naprzeciw siebie, przy tej samej ulicy Chopina.
Dziś pracuję w Raciborskim Centrum Informacji, które jest częścią Raciborskiego Centrum Kultury i na co dzień robię to, co rzeczywiście lubię: organizacja wystaw malarstwa, fotografii, redagowanie "Almanachu Prowincjonalnego", który wymyśliłem przed 12 laty i redaguję do dziś. Zmusza on do wysiłku intelektualnego, jak i organizacyjnego."

 

link do Facebook