Zasady bezpieczeństwa udziału

w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez

Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku w czasie pandemii COViD-19:

 

1. Decyzję o rodzaju uruchamianych zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych podejmuje dyrektor biblioteki.


2. W wydarzeniach kulturalnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie wykazują jakichkolwiek objawów choroby, a w szczególności infekcji układu oddechowego oraz które nie mają podwyższonej temperatury ciała.


3. Uczestnikami wydarzeń kulturalnych nie mogą być osoby przebywające obecnie na kwarantannie, objęte nadzorem epidemiologicznym lub mieszkające z taką osobą.


4. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych samodzielnie zaopatrują się w środki ochrony (obowiązkowa jest maseczka lub przyłbica).


5. W wydarzeniach kulturalnych mogą brać udział tylko osoby posiadające ważne zaproszenia lub wejściówki.


6. Do Biblioteki przyjmowani będą uczestnicy zajęć, których rodzice/opiekuni prawni zadeklarują chęć ich udziału w warsztatach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 uczestnika).


7. Przyjmowanie uczestników wydarzeń odbywa się wg planu zajęć, uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min. przed ich rozpoczęciem.


8. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych przed przystąpieniem do imprezy, zgodnie z aktualnymi przepisami, wytycznymi sanitarnymi czy wskazaniami dla instytucji kultury, upraszani są do:

  1. dezynfekcji dłoni zaraz po wejściu do budynku biblioteki, przy wyznaczonym do tego stanowisku,
  2. zasłaniania ust i nosa (np. za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy). Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby z lekarskim orzeczeniem choroby (np. astma, choroby płuc) oraz dzieci,
  3. zachowania dystansu od innych osób minimum 1,5 m.


9. Organizator zapewnia wietrzenie i dezynfekowanie pomieszczeń.


10. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.


11. Wszyscy uczestnicy wydarzeń organizowanych przez bibliotekę zobowiązani są dostarczyć uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury w dniu przybycia na imprezę.


12. Przestrzeganie w/w. procedur jest niezbędne do zapewnienia warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z uczestnikami zajęć, a także organizacji pracy pracowników biblioteki.


13. Przy wejściu do biblioteki oraz w salach, w których planowane są wydarzenia kulturalne umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Wszyscy uczestnicy wydarzeń zobowiązani są zdezynfekować dłonie.


14. Organizator rości sobie prawo do przerwania wydarzenia kulturalnego w przypadku stwierdzenia u uczestników objawów choroby układu oddechowego.


15. Osoby nie stosujące się do niniejszych zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie wydarzenia.


16. Procedury obowiązują w Bibliotece od dnia 01.07. 2020 r. do czasu ich odwołania.

Do pobrania:

załącznik nr 1