F1

Filia nr 1 (ul. Ratajczaka 7) Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Otwieramy już 9 października!

F2

Filia nr 2 (ul. Piłsudskiego 6a) składa się z 2 oddziałów: dziecięco-młodzieżowego i oddziału dla dorosłych.

F3

Filia nr 3 jest Biblioteką zlokalizowanym w Szpitalu Miejskim w Świdniku. Obsługuje w większości pacjentów i personel szpitala.

F4

Filia na 4 działa od 5 listopada 2018r. w budynku w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 1.)