Znamy już najnowsze wyniki badań czytelnictwa.
Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2020 roku można odnotować trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Według raportu 42 % Polaków czyta książki.

 

 

grafika z napiserm Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku

W 2020 roku na zadawane Polakom od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających bada-nie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. Rezultat ten można uznać za jedną z najważniejszych informacji uzyskanych w tej edycji badania. Biorąc pod uwagę dane ubiegłoroczne i czas pandemii, możemy mówić o wzroście odsetka osób deklarujących czytanie książek.

Raport czytelnictwa z 2020 roku, w porównaniu z wynikami z 2018 i 2019 roku, ukazuje lepsze wyniki. W opublikowanym w zeszłym roku raporcie za 2018 rok czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów, natomiast w 2019 roku – 39% badanych.

 

Pełny raport można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej:

Raport o stanie czytelnictwa w Polsce za rok 2020