Współpraca ze Stowarzyszeniem LARIX

Nasza biblioteka współpracuje od 2012 roku ze Stowarzyszeniem Larix.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami Stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Do 2007 roku członkowie Stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych.

Współpraca z nimi daje nam gwarancję, że kilka razy w roku będziemy otrzymywać kolejne książki i w ten sposób nieustannie wzbogacać zbiory cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku. Dzięki zdobywanym przez nas środkom, nagrywamy i nieodpłatnie udostępniamy ponad 250 nowych książek rocznie.

Książki te zostały nagrane przez Stowarzyszenie Larix w ramach różnych projektów realizowanych od 2007 r. Wszystkie książki nagrywane są w formacie zabezpieczonych plików mp3, tzw. Formacie Czytaka, w ramach licencji ustawowej. Zgodnie z obowiązującym prawem mogą ich słuchać wyłącznie osoby niewidome, z dysfunkcją wzroku uniemożliwiającą czytanie oraz inne osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą utrzymać książki w ręku.

 

Posłuchaj Czytaka