Filia nr 1 ogłasza konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika roku 2021.

Czytelniku zobacz regulamin.

 

Konkurs Najaktywniejszy Czytelnik roku 2021

REGULAMIN:

I. Cele konkursu:

 • Promocja czytelnictwa
 • Podnoszenie kultury czytelniczej
 • Zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców miasta Świdnik i powiatu świdnickiego do korzystania ze zbiorów biblioteki.

  II. Zasady konkursu:


1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników Filii nr 1 (ul. Ratajczaka 7).


2. Uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy należący do: Filii nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.


3. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.


4. Czas trwania konkursu – 04.01.2021 – 31.12.2021


5. Ocenie konkursowej podlegają:

 • aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
 • terminowość oddawania książek przez czytelnika,
 • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

  6. Komisja konkursowa wyłoni Najaktywniejszego Czytelnika roku 2021 w kategoriach:
 • najaktywniejszy czytelnik dziecięcy– dziecko w wieku od 1 do 10 lat
 • najaktywniejszy czytelnik młodzieżowy– młodzież w wieku od 11 do 19 lat
 • najaktywniejszy czytelnik dorosły – osoba w wieku powyżej 20 lat


7. O ogłoszeniu wyników konkursu poinformujemy Państwa w styczniu 2022 r.


8. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora.


9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.


10. Regulamin konkursu dostępny jest w placówce Filii nr 1 (ul. Ratajczaka 7) i na stronie internetowej: www.bibliotekaswidnik.pl.