Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika 2020 roku”❗️

Zachęcamy do udziału! Czytelniku sprawdź się ile książek przeczytasz w 2020 roku!

 

Naj

REGULAMIN:

I. Cele konkursu:
• Promocja czytelnictwa
• Podnoszenie kultury czytelniczej
• Zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców miasta Świdnika i powiatu świdnickiego do korzystania ze zbiorów biblioteki.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników naszej biblioteki.
2. Uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy należący do: Oddziału dla Dorosłych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.
3. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.
4. Czas trwania konkursu – cały rok 2020❗️
5. Ocenie konkursowej podlegają:
• aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
• terminowość oddawania książek przez czytelnika,
• dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

6. Komisja konkursowa wyłoni Najlepszego Czytelnika roku 2020 w kategoriach:

  • najlepszy czytelnik – osoba w wieku od 16 do 44 lat
  • najlepszy czytelnik – osoba w wieku od 45 do 60 lat
  • najlepszy czytelnik – osoba w wieku powyżej 60 lat


7. O ogłoszeniu wyników konkursu poinformujemy Państwa w styczniu 2021 r.
8. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.
10. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki i na stronie internetowej: www.bibliotekaswidnik.pl.