Parcheta

Patryk Parcheta studiował malarstwo na UMCS w Lublinie, po czym przeniósł się na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obecnie studiuje na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.
Patryk tworzy swoje dzieła łącząc rysunek z barwną farbą.
Na przestrzeni ostatnich lat autor stosuje powielenie oraz multiplikowanie malując postacie oraz portrety, chcąc w ten sposób zaznaczyć ruch w swoich obrazach. Prace, które prezentuje to malarstwo w technice własnej na surowym, nie pokrytym gruntem płótnie oraz rysunki węglem, sepią i kredką.

Serdecznie zapraszamy!