Przy zapisie do wypożyczalni należy:

  1. Okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej. Obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego
    lub czasowego pobytu.
  2. Zapoznać się z Regulaminem Biblioteki i klauzulą informacyjną zgodnie z RODO.
  3. Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu. Zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
  4. Odebrać bezpłatną plastikową Kartę Czytelnika, która kosztuje 1 zł.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne, aby można było korzystać z usług Wypożyczalni.

 

Korzystanie ze zbiorów Czytelni multimedialnej Biblioteki Głównej nie wymaga zapisywania się.