Korzystanie z usług naszej biblioteki jest proste.

Aby wypożyczać nasze zbiory trzeba zapisać się do wybranej filii lub Bibliotece Głównej

Czytać prasę na miejscu lub uczestniczyć w organizowanych przez nas imprezach można bez zapisu.

Zasady korzystania z bibliotek reguluje regulamin M-PBP.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje:

Zapis / obsługa konta / usługi / katalog komputerowy  

 

Jak zapisać się do biblioteki?

Dzieci i młodzież do lat 16 zapisują rodzice lub opiekunowie, którzy muszą :

 • przedstawić bibliotekarzowi swój dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL
 • podać  numer PESEL osoby nieletniej
 • wypełnić karty zapisu oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 • zapłacić za wyrobienie nowej karty bibliotecznej 1 zł

Możesz korzystać z kilku naszych placówek jednocześnie. 

Karta biblioteczna

W filiach skomputeryzowanych otrzymasz kartę czytelnika, którą trzeba okazywać bibliotekarzowi przy każdym wypożyczaniu.

Zagubienie komputerowej karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty (koszt 6 zł).

   karta tył

 

Czy konieczne są jakieś opłaty?

Książki wypożyczane są we wszystkich filiach bezpłatnie.

W skomputeryzowanych filiach komputerowa karta czytelnika upoważnia jej posiadacza do:

 • wypożyczania książek,
 • wypożyczania książki mówionej,
 • wypożyczania innych mediów, w tym filmów,
 • wypożyczania gier komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych,
 • korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
 • korzystania z komputerów i Internetu.

 

Ile książek, filmów można wypożyczyć jednorazowo? 

Jednorazowo w jednej filii można wypożyczyć:

 • 5 książek
 • 3 audiobooki
 • 2 filmy i 2 inne media (muzyka, filmy)

Jeśli korzystasz z kilku bibliotek jednorazowo możesz wypożyczyć 15 tytułów.

 

Kiedy wypożyczone książki, filmy, muzykę trzeba zwrócić?

 • Książki i książki mówione można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 30 dni,
 • Kompakty muzyczne można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 5 dni.
 • Filmy DVD można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 2 dni.

 

Czy można przesunąć termin zwrotu książki?

Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki i innego medium, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników:

 • książki – jednorazowo o 15 dni od regulaminowego terminu zwrotu,
 • kompakty muzyczne – jednorazowo o 4 dni od terminu regulaminowego zwrotu,
 • filmy – jednorazowo o 1 dzień od regulaminowego terminu zwrotu.


Czytelnik może także samodzielnie przedłużyć wypożyczone materiały przez stronę WWW.

Przedłużyć można tylko te egzemplarze, które:
♦ nie są zamówione przez innych czytelników,
♦ ich termin zwrotu nie został przekroczony.

Książki i inne media można oddawać tylko w placówce, w której zostały one wypożyczone.

 

Kary za opóźnienie zwrotu

Za przetrzymanie mediów naliczane są opłaty:

 • 10 groszy od jednej książki, audiobooka za każdy dzień po terminie zwrotu.
 • 1 zł od każdego medium (filmy, muzyka) za każdy dzień po terminie zwrotu
Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, biblioteka może przekazać sprawę dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów firmie windykacyjnej.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia książki?

Czytelnik może za zgodą kierownika filii odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę czy inne medium, zapłacić za nie bądź dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

 

Katalog można przeszukiwać dzięki opcji WYSZUKIWANIE.

Po wpisaniu tytułu, bądź autora i potwierdzeniu wyszukiwanej pozycji klawiszem Enter lub Dalej, należy sprawdzić, w jakiej placówce określona pozycja  się znajduje i czy znajduje się na półce. W tym celu należy kliknąć WSZYSTKIE EGZEMPLARZE.

Jeżeli poszukiwana pozycja znajduje się na półce w bibliotece pole TERMIN ZWROTU jest puste i nie można złożyć zamówienia - można wypożyczyć ja w bibliotece.

Jeżeli książka jest wypożyczona, w rubryce TERMIN ZWROTU widnieje data jej przewidywanego zwrotu i wówczas można złożyć rezerwacje.