Biblioteka w Świdniku zachęca do głosowania w Budżecie Obywatelskim i prosi o Państwa głos na nasze projekty nr 2634.

 Głosować można od 19 września do 3 października do godz. 12.00.

 

Projekt nr 26 "Zaułek Poetów - miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan":

Celem projektu jest stworzenie niekomercyjnej przestrzeni miejskiej przeznaczonej na kameralne spotkania z artystami, twórcami i muzyką. Miejsce, w którym lokalni twórcy będą mogli prezentować swoją twórczość mieszkańcom. W „Zaułku Poetów – miejscu spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan” będzie też można odpocząć z dala miejskiego zgiełku, w otoczeniu intensywnej zieleni.

Projekt nr 26

„Zaułek Poetów” będzie otwartą przestrzenią miejską, w której będą odbywały się kulturalne spotkania mieszkańców. Miejsce spotkań z literaturą, teatrem i muzyką w otoczeniu zieleni, kameralne spotkania z lokalnymi twórcami, ale przede wszystkim miejsce, w którym na co dzień każdy mieszkaniec będzie mógł – krócej czy dłużej – odpocząć, przymocowany do drzewa żagiel zacieni fragment przestrzeni. Zaułek zlokalizowany został na miejscu historycznie jednego z najstarszych siedlisk - w tym miejscu było gospodarstwo jeszcze do lat 60-ych. Pozostałością jest „pradawna” grusza, rosnąca na środku skweru, która zostanie podświetlona i obudowana planszami z fotografiami tego miejsca sprzed lat.
W południowo-zachodnim rogu przewidziano scenę dla artystów – podest drewniany, obudowany ściankami z siporexu obłożonymi białym kamieniem – opoką, nawiązującą do technologii powszechnie wykorzystywanej w tej okolicy przed laty. Na końcu podestu przewidziano miejsce na rzeźbę z postacią patronki biblioteki Anny Kamieńskiej.

wizualizacja Zaułka PoetówMiejsce to zatem będzie sprzyjać rozwojowi więzi i kompetencji społecznych i kulturowych, budowaniu lokalnej tożsamości. Pozwoli również na aktywizowanie lokalnej kultury. Współtworząc tę przestrzeń, mieszkańcy będą mieli możliwość wpływu na kształtowanie wyglądu i funkcjonalności miejskich skwerów.

więcej o projekcie na naszym profilu FB: link do wydarzenia FB

 

kod QR do wydarzenia 

***

Projekt nr 34 "Usiądź ze mną i poczytaj" to warsztaty dla rodziców ze Świdnika, których celem jest pokazanie możliwości, jakie dają książki w codziennym wspieraniu rozwoju dziecka oraz pomoc w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci. Na warsztatach, rodzice będą mogli poznać wartościowe pozycje książkowe i wypożyczyć je po spotkaniu.

więcej o projekcie na naszym profilu FB: link do wydarzenia FB

 

 Czym jest Budżet Obywatelski?

 • Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Jak głosować?

Głosowania dokonują mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 13 rok życia, w głosowaniu jawnym – imiennym na karcie do głosowania, którą można pobrać TUTAJ lub elektronicznie – za pomocą systemu na stronie internetowej Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie można:

 1. poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w urnie umieszczonej w:
  1. Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 – w godzinach pracy urzędu;
  2. Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, ul. Niepodległości 13 – w godzinach pracy Biblioteki;
 2. w formie elektronicznej, poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik dokonują wyboru od 1 do 3 projektów poprzez postawienie przy nich znaku „x”.

więcej informacji na stronie Budżetu Obywatelskiego.