Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

 

 

 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku zrealizowała zadanie:

Level up w dostępie do informacji i zbiorów biblioteki”,
na które otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”

w kwocie 25 123 zł na zakup 6 zestawów komputerowych.

 

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to program realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2015, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.