XXI wiek postawił nowe wyzwania przed świdnicką biblioteką, co przyczyniło się do jej rozwoju na niespotykaną skalę. Starając się zwiększać nakłady na inwestycje i zakup nowości, pragniemy sprawić, aby nasza książnica stała się nowoczesną placówką kultury. Naszym głównym zadaniem będzie wzrost czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży, poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, audiowizualnych oraz rozwijanie kompetencji w samodzielnym wyszukiwaniu informacji. Zmieniamy się dla Was.

Nasza Biblioteka Publiczna to obecnie Biblioteka Główna i 4 filie biblioteczne. Obsługuje rocznie ok. 10 tysięcy czytelników, udostępniając rocznie blisko 100 tysięcy zbiorów z różnych dziedzin wiedzy.

W lutym 2001 roku Zarząd Gminy Miejskiej Świdnik zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego.

W 2004 roku przystąpiliśmy do Programu Ikonk@, polegający na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu dla wszystkich użytkowników biblioteki.

W 2017 roku liczba filii bibliotecznych zmniejszyła się wprawdzie (Filia nr 4 została tymczasowo zawieszona), ale za to oddziały też wyraźnie wypiękniały (została odświeżona Filia nr 2 i nr 3).

Od roku 1 kwietnia 2014 biblioteka działa w programie SB Mateusz, umożliwiającym zarządzanie indywidualnymi kontami przez czytelników i obsługiwanie wielu procesów przez Internet.

Prawdziwą komputeryzację rozpoczęto od budynku Biblioteki Głównej przy ul. Niepodległości 13.Całkowicie zautomatyzowano procesy biblioteczne. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że wszystkie placówki biblioteczne są w pełni skomputeryzowane. Zbiory są prezentowane na stronie internetowej biblioteki w katalogu online. Można je rezerwować samemu elektronicznie, a jedyny wysiłek polega na tym, żeby przyjść do wypożyczalni i odebrać książkę.

W naszym informatorium (Czytelnia MediaStrefa) jest 7 komputerów do przeglądania i rezerwowania zbiorów, w tym 3 stanowiska komputerowe tylu All-inOne i jeden komputer iMac. Użytkownicy biblioteki mają w czytelni dostęp do stanowisk komputerowych i bezpłatnego Internetu.

Posiadamy również profesjonalną stację do odsłuchu muzyki dla melomanów.

Dysponujemy 4 urządzeniami Czytak oraz 4 tabletami.

Dla młodzieży zakupiliśmy konsolę do gier Sony PS4 Pro wraz z pakietem gier.

Warto podkreślić, że zainicjowano w naszej bibliotece działania na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Systematycznie organizowane są zajęcia, a książki dostarcza się osobom nie mogącym dotrzeć do biblioteki o własnych siłach.

 Nasze placówki organizują różnorodne zajęcia dla dzieci, stosując dramę, arteterapię i zabawy integracyjne. Angażujemy się w ogólnomiejską akcję „Bezpieczne wakacje", organizując zajęcia dla dzieci, które lato spędzają w mieście. Na podobnej zasadzie organizowane są „Ferie w bibliotece",  "Noc w bibliotece", "Cała Polska czyta dzieciom" czy "Narodowe Czytanie". Idąc za duchem czasu stosujemy marketing i dbamy o dobry wizerunek biblioteki i jej reklamę. Intensyfikujemy te działania podczas majowego Tygodnia Bibliotek, świętujemy Dzień Bibliotekarza.

Świdnicka Biblioteka przygotowuje wiele różnorodnych imprez propagujących literaturę, czytelnictwo, sztukę. W zeszłym roku zorganizowano kilkadziesiąt imprez, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Te atrakcje, to różne formy popularyzatorskie, począwszy od spotkań autorskich, wystaw, konkursów, festynów poprzez odczyty, wykłady, koncerty i maratony głośnego czytania, na zajęciach plastycznych skończywszy. W naszej bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Kluby Książki oraz Młodzieżowy Klub Książki i Biblioteczny Klub Filmowy. Zainteresowaniem świdniczan cieszy się akcja z bookcrossingiem.  Aktywnie włączyliśmy się w obchody Roku Seniora przygotowując specjalną ofertę dla czytelników powyżej 60. roku życia. Szczycimy się organizacją tak znaczących dla miasta i regionu imprez jak "Akademia Niepodległości", „Noc w bibliotece", Żywa Biblioteka" czy Turniej Recytatorski Poezji Anny Kamieńskiej. Należy podkreślić, że M-PBP kieruje swą ofertę również do świdnickich szkół poprzez przygotowane specjalnie dla uczniów lekcje biblioteczne.

Biblioteka prowadzi również działalność wydawniczą. Od kilkunastu lat zbieramy artykuły z historii miasta i regionu. Mamy także na swoim koncie klika publikacji (zobacz nasze publikacje).