F1

Filia nr 1 (ul. Racławicka 15d) Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.

F2

Filia nr 2 (ul. Piłsudskiego 6a) składa się z 2 oddziałów: dziecięco-młodzieżowego i oddziału dla dorosłych.

F3

Filia nr 3 jest Biblioteką zlokalizowanym w Szpitalu Miejskim w Świdniku. Obsługuje w większości pacjentów i personel szpitala.

F4

Filia na 4 od 5 listopada 2018r.  Filia nr 4 zlokalizowana jest w budynku dawnego Gimnazjum nr 1. 

Filia została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej nr 7.