Zbiory specjalne są wydzielone z ogólnych zbiorów bibliotecznych, osobno magazynowane, specjalnie opracowywane i udostępniane.

Biblioteczne dokumenty „specjalne” przybierają rozmaite formy piśmiennicze, graficzne, wizualne, a nawet dźwiękowe, są wśród nich zarówno obiekty jednostkowe, unikatowe, jak i powielane w wielu egzemplarzach. Korzystanie z niektórych grup zbiorów wymaga użycia urządzeń pomocniczych do ich oglądania bądź odtwarzania. Do zbiorów specjalnych zaliczamy wiele kategorii dokumentów bibliotecznych, wyróżniających się różnymi charakterystycznymi dla danej grupy cechami. I to właśnie stanowi o wyjątkowości, atrakcyjności dokumentów zaliczanych do zbiorów specjalnych.

Dokumenty audiowizualne zgromadzone są w siedzibie Biblioteki Głównej przy ul. Niepodległości 13. Jest to kolekcja 3635 tytułów. Zawiera ona wybór z zakresu literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowej,biografie, nowości filmowe.

Na zbiory specjalne zgromadzone w bibliotece składają się:

  1. dokumenty elektroniczne
  2. dokumenty audiowizualne (utwory muzyczne i literackie oraz materiały do nauki języków obcych)
    • płyty kompaktowe (CD i DVD)
    • filmy DVD
    • audiobooki
  3. dokumenty życia społecznego