Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją dostępności witryn wydawanych przez świdnicką bibliotekę.

Dostępność strony internetowej biblioteki

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekaswidnik.pl.

 

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

 1. Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł.
 2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków (z powodu zautomatyzowanego sposobu wstawiania galerii zdjęć w naszych artykułach-obrazy całej galerii posiadają taki sam tekst alternatywny, wymuszony przez stosowany przez nas komponent wstawiający grafiki).
 3. Zamieszczane przez nas filmy multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.
 4. Zamieszczone przez nas na stronie publikacje w formacie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z:

 • kontaktu telefonicznego (poniedziałek-piątek w godzinach 9-18 pod numerem telefonu 751 28 04)
 • kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Jak realizujemy wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1).

 

Ułatwienia naszego serwisu:

1. Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

2. Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

 

3. Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru strony (tj. deklaracji dostępności, klauzuli informacyjnej, aktualności i katalogu online).

Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. Niemniej, wszystkie strony serwisu mają zdefiniowanych sześć klawiszy skrótów:

 1. Klawisz 1 - Strona główna
 2. Klawisz 3 - Menu serwisu (Spis zawartości)
 3. Klawisz 4 - Wyszukiwanie
 4. Klawisz 8 - Warunki użytkowania
 5. Klawisz 9 - Kontakt z wydawcą
 6. Klawisz 0 - Deklaracja dostępności

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

 

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

 

Obrazki

Zdecydowana większość obrazków i grafik prezentacyjnych zawiera opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne mogą zawierać pusty atrybut alt. Staramy się, aby złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

 

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

 

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 •  Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

 

 ---

Dostępność architektoniczna

Obecnie żaden z budynków naszych placówek nie jest technicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Budynek Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik:
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Wejście główne do budynku jest bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie się przemieścić. Korytarz i hol biblioteki głównej umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking miejski bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego wydzielonego tylko dla biblioteki. Toaleta dla użytkowników nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W MediaStrefie osobom z dysfunkcją wzroku udostępniamy na życzenie specjalne urządzenie-CZYTAK do odtwarzania książek mówionych,  zapisanych na karcie pamięci wraz ze zbiorem ponad 2200 tytułów możliwych do odtworzenia (szczegóły tutaj).

 
 
2. Budynek Filii nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Racławickiej 15d, 21-040 Świdnik:
Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze piętrowego budynku. Ze względu na brak podjazdu i znajdujące się kilkustopniowe schody przy wejściu do budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy tylko z osobą asystującą, która pomoże w przeniesieniu przez kilka schodów. W sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 
 
3. Budynek Filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Piłsudskiego 6a, 21-040 Świdnik:
Biblioteka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody. Budynek posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu ogólnodostępnym. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 
 
 
4. Budynek Filii nr 3 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, al. Lotników Polskich 18, 21-040 Świdnik:

Filia jest Biblioteką zlokalizowanym w Szpitalu Miejskim w Świdniku (al. Lotników Polskich 18) i obsługuje przede wszystkim pacjentów i personel szpitala. Biblioteka szpitalna mieści się w piwnicy SP ZOZ w Świdniku (szpital 5 poziomowy). Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze i hol (na każdym piętrze) umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń biblioteki prowadzą dwie drogi: klatka schodowa oraz windy. Na każdym piętrze jest toaleta z ogólnym dostępem i kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 
5. Budynek Filii nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul.Kopernika 9, 21-040 Świdnik:
 

Biblioteka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 3, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie z osobą asystującą, pomagającą pokonać schody. Budynek posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu ogólnodostępnym. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.