Kronika Oddziału dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki w Świdniku do 1977 roku.