Głos Świdnika jest tygodnikiem wydawanym lokalnie na terenie powiatu świdnickiego, ukazującym się od października 1956 roku. 

Nasza biblioteka w 2016 roku przeskanowała archiwalne numery Głosu Świdnika i stopniowo je udostępniamy na naszej stronie w formie roczników.

 Początkowo pismo pismo powstawało jako dwutygodnik WSK Świdnik. Z biegiem lat formuła gazety obejmowała coraz szerszą tematykę. Oprócz problemów wytwórni poruszano sprawy budującego się miasta, kultury i sportu. "Głos Świdnika" stawał się elementem integrującym społeczność młodego miasta. W 1993 roku zmienił się status pisma. Z gazety wydawanej przez PZL-Świdnik przekształcone zostało w tygodnik miejsko-zakładowy. 

Redakcja "Głosu Świdnika" jest autorem szeregu inicjatyw mających na celu integrację środowiska. Najważniejszą jest coroczny plebiscyt na Świdniczanina Roku. Wśród jego laureatów, wyłanianych drogą głosowania czytelników, są pedagodzy, działacze społeczni, ludzie kultury, duchowni. "Głos Świdnika" jest tygodnikiem zajmującym się wszystkimi aspektami życia Świdnika, PZL-Świdnik i powiatu świdnickiego. Relacjonuje całe spektrum wydarzeń gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych.

 

 Archiwalne numery roczników Głosu Świdnika:

Lata 50-te

Rocznik 1956  Pobierz

 

Lata 60-te

 

Lata 70-te

 

Lata 80-te

 

Lata 90-te

Rocznik 1990 Przeczytaj
Rocznik 1991 Przeczytaj
Rocznik 1992 Przeczytaj
Rocznik 1993 Przeczytaj
Rocznik 1994 Przeczytaj
Rocznik 1995 Przeczytaj
Rocznik 1996 Przeczytaj
Rocznik 1997 Przeczytaj
Rocznik 1998 Przeczytaj
Rocznik 1999 Przeczytaj
 

 

Lata 2010-