Wi-Fi w bibliotece

Sonda

Z jakich zbiorów multimediów korzystałbyś najchętniej?

Nowości multimedialne w MediaStrefie

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2017.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku otrzymała w 2017 roku dotację w wysokości 38 181,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiana regulaminu bibliotecznego!

Rozmiar czcionki

UWAGA!

W związku ze zmianą systemu bibliotecznego,

regulamin naszej placówki uległ zmianie.

 

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

1.    Z  Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Świdnickiego.

2.   Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest aktualna karta biblioteczna, która jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Właściciel odpowiada za każde jej użycie.

3.     Koszt wyrobienia karty wynosi 1 zł.

4.     W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszty wystawienia duplikatu obciążają właściciela i wynoszą 6 złotych.

5.     Korzystanie  z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6.     Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż  1 miesiąc .

7.   Biblioteka zastrzega sobie możliwość skrócenia  terminu zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje są szczególnie poszukiwane.

8.     Na prośbę czytelnika, bibliotekarz może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.

9.  Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 3 książki. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni.

10.  Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej)  i wynosi 10 groszy za każdy rozpoczynający się dzień po upływie terminu zwrotu.

11.  Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.

12.  Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłane są  upomnienia na ich koszt.  Koszt upomnienia wynosi 3 złote.

13.  Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych  i udostępnionych     im materiałów bibliotecznych.

14.Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

15.  Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.

 Dyrektor biblioteki 

Mirosław Król.

Łącza społecznościowe

Obserwuj nas na:

Nowości książkowe

Dane adresowe

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Telefon: (81) 751 28 04
Faks:     (81) 759 11 88

E-mail: mpbp2@wp.pl

Godziny otwarcia Bbiblioteki Głównej

Poniedziałek
  9:00 - 15:00
Wtorek
           9:00 - 18:00
Środa
            9:00 - 18:00
Czwartek
       9:00 - 18:00
Piątek
            9:00 - 18:00
Sobota
           9:00 - 15:00
Niedziela
         nieczynne
Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij