Nowości filmowe

Odwiedza nas

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

Wi-Fi w bibliotece

Ankieta

Najchętniej czytane książki

Statystyka

Odsłon artykułów:
804572
Przedłuż książki przez Facebook'a

Przedłuż książki przez Facebook'a

Wypożyczalnia dla dorosłych biblioteki głównej w Świdniku oferuję możliwość zamawiania, rezerwowania i przedłużania książek za pośrednictwem Facebook'a.   Zapraszamy! Przypominamy...

Książka mówiona w bibliotece

Książka mówiona w bibliotece

 Wykaz książki mówionej Zapraszamy do zapoznania się z wykazem książki mówionej, znajdującej się w czytelni biblioteki. Aktualizacja 12.09.2012r  

Prasa w czytelni

Prasa w czytelni

 Zapraszamy do lektury prasy znajdującej się w czytelni.    

Książki na sprzedaż

Książki na sprzedaż

Czytelnia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej  prowadzi sprzedaż następujących książek:    "WYKLĘCI" Podziemie zbrojne 1944–1963 Wyklęci to chronologiczny obraz dwudziestoletniej...

Zmiana regulaminu bibliotecznego!

UWAGA! W związku ze zmianą systemu bibliotecznego, regulamin naszej placówki uległ zmianie.   Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Najważniejsze zmiany. Koszt karty bibliotecznej wynosi...

Zmiana regulaminu bibliotecznego!

Rozmiar czcionki

UWAGA!

W związku ze zmianą systemu bibliotecznego,

regulamin naszej placówki uległ zmianie.

 

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

1.    Z  Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Świdnickiego.

2.   Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest aktualna karta biblioteczna, która jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Właściciel odpowiada za każde jej użycie.

3.     Koszt wyrobienia karty wynosi 1 zł.

4.     W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, która wystawi duplikat karty. Koszty wystawienia duplikatu obciążają właściciela i wynoszą 6 złotych.

5.     Korzystanie  z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6.     Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy, na okres nie dłuższy niż  1 miesiąc .

7.   Biblioteka zastrzega sobie możliwość skrócenia  terminu zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje są szczególnie poszukiwane.

8.     Na prośbę czytelnika, bibliotekarz może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone.

9.  Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 3 książki. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 3 dni.

10.  Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej)  i wynosi 10 groszy za każdy rozpoczynający się dzień po upływie terminu zwrotu.

11.  Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.

12.  Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wysyłane są  upomnienia na ich koszt.  Koszt upomnienia wynosi 3 złote.

13.  Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych  i udostępnionych     im materiałów bibliotecznych.

14.Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

15.  Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.

 Dyrektor biblioteki 

Mirosław Król.

Obserwuj nas na:

Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij